info@pappagallo.hr  021/344-717

Engleski jezik

 • B 1 – 1.raz SŠ., Gupčeva 12, subota  10:30-12:00h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 15:00-15:45h                        start 21.9. subota
  9×309,00 kn ili 2.503,00 kn
 • B 1 – 1.raz SŠ., Teslina 16A, subota  10:30-12:00h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 15:00-15:45h                 start 21.9. subota
  9×309,00 kn ili 2.503,00 kn
 • B 1 – 1.raz SŠ., Žnjanska 4, petak  20:00-21:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 15:00-15:45h                 start 27.9. petak
  9×309,00 kn ili 2.503,00 kn
 • B 2 – 2.raz SŠ., Žnjanska 4, subota  12:00-13:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 16:30-17:30h                start 21.9. subota                                                                                                  9×309,00 kn ili 2.503,00 kn
 • B 2 – 2.raz SŠ., Gupčeva 12, subota  11:00-12:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 16:30-17:30h                  start 21.9. subota                                                                                                  9×309,00 kn ili 2.503,00 kn
 • C 1 – 3.raz SŠ., Teslina 16A, petak  20:15-21:45h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 18:30-19:45h                          start 27.9. petak                                                                                                    9×349,00 kn ili 2.827,00 kn
 • C 1 – 3.raz SŠ., Žnjanska 4, subota  9:00-10:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 18:30-19:45h                          start 21.9. subota                                                                                                  9×349,00 kn ili 2.827,00 kn
 • C 1 – 3.raz SŠ., Gupčeva 12, subota  9:00-10:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 18:30-19:45h                          start 21.9. subota                                                                                                  9×349,00 kn ili 2.827,00 kn
 • C 1 – 3.raz SŠ., Gupčeva 12, subota  9:30-11:00h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 18:30-19:45h                          start 21.9. subota                                                                                                  9×349,00 kn ili 2.827,00 kn
 • C 2 – 4.raz SŠ., Teslina 16 A, subota  9:00-10:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 17:00-18:30h                                start 21.9. subota                                                                                                9×349,00 kn ili 2.827,00 kn
 • C 2 – 4.raz SŠ., Gupčeva 12, subota  12:30-14:00h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 17:00-18:30h                          start 21.9. subota                                                                                                  9×349,00 kn ili 2.827,00 kn

Njemački jezik

 • B 1– Gupčeva 12, subota  12:00-13:30h ,  start 21.9. subota
  9×269,00 kn ili 2.179,00 kn