info@pappagallo.hr  021/344-717

Tečajevi za odrasle polaznike

Engleski jezik

   • A 2.1 REFRESHMENT– Gupčeva 12, ponedjeljak i srijeda 20:15-21:45h start 24.9.
    5×295 kn ili 1328,00 kn NOVO!
   • A 2.1 REFRESHMENT– Žnjanska 4, ponedjeljak i srijeda 20:15-21:45h start 24.9.
    5×295 kn ili 1328,00 kn NOVO!
   • A 2.1 REFRESHMENT– Čajkovskog 5, utorak i četvrtak 20:15-21:45h start 25.9.
    5×295 kn ili 1328,00 kn NOVO!
   • B 1.1– Gupčeva 12, ponedjeljak i srijeda 20:15-21:45h start 24.9.
    5×359,00 kn ili 1616,00 kn
   • B 1.2– Žnjanska 4, utorak i četvrtak 20:15-21:45h start 25.9.
    5×359,00 kn ili 1616,00 kn
   • B 1.3– Žnjanska 4, utorak i četvrtak 20:15-21:45h start 25.9.
    5×359,00 kn ili 1616,00 kn
   • B 2.1–Gupčeva 12, utorak i četvrtak 20:15-21:45h start 25.9.
    5×359,00 kn ili 1616,00 kn
   • C 1.1– Čajkovskog 5, utorak i četvrtak 20:15-21:45h start 25.9.
    5×359,00 kn ili 1616,00 kn
   • C 2.1– Čajkovskog 5, ponedjeljak i srijeda 20:15-21:45h start 24.9.
    5×359,00 kn ili 1616,00 kn

 

Talijanski  jezik

 • A 1.1– Čajkovskog 5, ponedjeljak i srijeda 20:10-21:40h start 24.9
  5×295 kn ili 1328,00 kn NOVO!

 

Njemački jezik

 • A 1.1 Intenzivni – Gupčeva 12, ponedjeljak i srijeda 20:10-22:10h start 24.9.
  4×369,00 kn ili 1328,00 kn NOVO!
 • A 1.1 Intenzivni – Gupčeva 12, utorak i četvrtak 20:10-22:10h  start 25.9.

4×369,00 kn ili 1328,00 kn   NOVO!

 • A 1.1 Intenzivni – Teslina 16A, utorak i četvrtak 20:00-22:00h  start 25.9.

4×369,00 kn ili 1328,00 kn   NOVO!

 • A 1.1 Intenzivni – Žnjanska 4, ponedjeljak i srijeda 20:10-22:10h start 24.9.
  4×369,00 kn ili 1328,00 kn NOVO!
 • A 1.2 Intenzivni– Teslina 16A, utorak i četvrtak 18:00-20:00h start 25.9.
  4×449,00 kn ili 1616,00 kn
 • A 2.1 Intenzivni– Gupčeva 12, utorak i četvrtak  20:10-22:10h  start  25.9.

4×449,00 kn ili 1616,00 kn

 • A 2.2 Intenzivni– Žnjanska 4, ponedjeljak i srijeda 20:10-22:10h start 24.9.
  4×449,00 kn ili 1616,00 kn
 • B 1.2 – Teslina 16A, ponedjeljak i srijeda 17:45-19:15h start 24.9.
  5×359,00 kn ili 1616,00 kn
 • B 2 / C 1 – Teslina 16A, ponedjeljak i srijeda 20:00-21:30h start 24.9.
  5×359,00kn ili 1616,00 kn

 

 

Španjolski jezik

 • A 1.1– Teslina 16A, ponedjeljak i srijeda 20:00-21:30h start 24.9
  5×295 kn ili 1328,00 kn NOVO!
 • B 1.1– Teslina 16A, utorak i četvrtak 20:00-21:30h start 25.9
  5×359 kn ili 1616,00 kn