info@pappagallo.hr  021/344-717
Comment are off

Posebni ponos škole Pappagallo su naši dugogodišnji vjerni učenici koji stasaju iz vrtićke uzrasti u mlade tinejdžere poliglote koji pohađaju najzahtjevnije stupnjeve jezika ustanove Maksima.

Naši teen programi nude veliki broj godišnjih sati učenja jezika, u pravilu 3 školska sata tjedno, uključujući i satove s izvornim govornikom.

U cilju zadržavanja interesa naših mladih naprednih polaznika, nastavu oblikujemo kroz zabavnu konverzaciju  i dinamične nastavne sate, njegujući natjecateljski duh i pripremajući učenike za pohađanje međunarodno priznatih ispita jezika.

 

VERIFICIRANI TEČAJEVI ZA MLADEŽ

  • 90 sati nastave u školskoj godini
  • roditeljski sastanci
  • pisani i usmeni ispit pred komisijom
  • Maksima uvjerenje po završenom modulu
  • svjedodžba verificirana od Ministarstva prosvjete s mogućnošču upisa u radnu knjižicu po završenom stupnju