info@pappagallo.hr  021/344-717

ERASMUS+ KA1 PROJEKT: Korištenje tehnologije u podučavanju engleskog jezika

Nemate vremena za istraživanje? Pogledajte što bismo Vam ukratko preporučili nakon našeg iskustva korištenja tehnologije na linkovima: aplikacije,online platforme i IT u nastavi.

(Scroll down for English version)
Erasmus+ novi je EU program koji pokriva područja obrazovanja, profesionalnog usavršavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Cilj programa Erasmus+ je povećati vještine i zapošljivost korisnika, modernizirati obrazovanje… kroz međunarodnu suradnju.

Dio Erasmus+ programa su ključne aktivnosti, a ključna aktivnost 1 (Key Action 1, KA1) podržava mobilnosti pojedinaca koje donose dugotrajnu korist ne samo osobi koja sudjeluje u mobilnosti već i organizacijama koje su u cijeli proces uključene.

Za više informacija o programu Erasmus+, ključnim aktivnostima i mogućnostima za financiranje, pogledajte sljedeće web stranice:

Erasmus+ – European Commission

Erasmus+ – Agencija za mobilnost i programe EU

 

0203

 

UKRATKO O PROJEKTU

 

Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima je usprkos bogatom iskustvu u pružanju obrazovnih programa na polju stranih jezika, prvenstveno engleskog, svjesna potrebe uključivanja suvremene tehnologije u nastavni proces i izazova koje ona nosi posebno nastavnom osoblju s više od 20 godina iskustva u izvođenju nastave na tradicionalan način.

U skladu s potrebama za razvojem i usavršavanjem Ustanove te željom za ostvarivanjem europskih standarda obrazovanja, edukacija naših nastavnika u inozemstvu pruža unaprijeđenje ustanove Maksima i svih naših predavača u području korištenja suvremene tehnologije u nastavi ne samo engleskog jezika već i drugim jezičnim programima koje organiziramo.

 

Projekt ima 4 glavna cilja:

 1. usvajanje svježih ideja, novih znanja i vještina te motivirajućih nastavnih materijala za programe podučavanja engleskog jezika odraslim polaznicima koji se temelje na suvremenoj tehnologiji;
 2. usavršavanje jezičnih vještina nastavnog osoblja s dugogodišnjim iskustvom;
 3. razmjena ideja i iskustava te stvaranje veza s nastavnicima iz drugih europskih zemalja;
 4. implementacija novousvojenih znanja i vještina i širenje dobre prakse.

 

Za odlazak na mobilnost u Veliku Britaniju odabrali smo 3 nastavnice engleskog jezika s 20 i više godina iskustva u predavanju engleskog kao stranog jezika korištenjem tradicionalnih metoda. Sva 3 predavača ujedno su nastavnici po jednog drugog europskog jezika (francuski, njemački i talijanski). Idealni su kandidati jer osim što im je potreban uvid u najnovije trendove u jezičnom obrazovanju, ono što usvoje na primjeru engleskog jezika s lakoćom mogu prilagoditi programima obrazovanja iz drugih stranih jezika koje predaju.

Nakon pripreme u matičnoj ustanovi i sudjelovanja na lokalnim edukativnim događanjima vezanima uz korištenje tehnologije u nastavnom procesu, nastavnice pohađaju dvotjednu edukaciju u Southamptonu u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje sudjeluju na predavanjima i radionicama u organizaciji International Study Programmea koje vode vrhunski britanski stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom održavanja obrazovnih programa za europske nastavnike engleskog jezika. Program predviđa i aktivnosti usavršavanja jezičnih vještina nastavnog osoblja što je od izvanredne koristi našim predavačima. Osim kroz program edukacije gdje se upoznaju s novostima u britanskom društvu, odlascima na edukativne izlete i događanja, sudionici obrazovnog programa smješteni su u lokalnim obiteljima domaćinima i na taj način u potpunosti uronjeni u život u Engleskoj.

 

Želja nam je usavršiti i modernizirati nastavni proces u ustanovi Maksima na dobrobit nastavnog osoblja i polaznika naših obrazovnih programa kojima bi učenje engleskog jezika bilo zanimljivije, povećala bi se njihova motivacija kao i tempo usvajanja novog gradiva. Naši će polaznici tako biti bolje pripremljeni na odlaske na studijsku razmjenu i konkurentiji na europskom tržištu rada. Nove ideje i iskustvo koje naše nastavno osoblje donosi natrag moguće je primjeniti ne samo na programe drugih stranih jezika već i na programe prilagođene mlađim uzastima kakve pohađaju djeca od vrtićke dobi dalje u školama koje se bave specijaliziranim tečajevima stranih jezika.

 

Kroz širenje iskustava i dobre prakse s novim ćemo idejama upoznati sve zainteresirane kolege u zemlji i inozemstvu. Od nas će moći naučiti kako sami mogu sudjelovati u programima mobilnosti, bit će im na raspolaganju sve informacije i ideje koje su naše nastavnice dobile, a radionicama će im prenijeti nove vještine.

Nastavljamo s izravnimm kontaktom s predavačima ISP-a, sudionicima obrazovnog programa iz drugih europskih zemalja i nadamo se ostvariti nove međunarodne veze između naše i drugih ustanova!

 

0405

PROJECT SUMMARY

KA1 Project: Using Technology in teaching English

 

In spite of abundant experience in the field of teaching foreign languages to adult learners, especially English, Training Center “Maksima” is aware of the necessity to include modern technology into the teaching process and the challenges it presents in particular to teachers with more than 20 years of experience in traditional teaching.

According to the identified needs for development and improvement and our wish to achieve European educational standards, we believe that a course for our teachers abroad enables our institution’s advancement as well as that of all our teachers in the field of using modern technology in teaching English.

 

This project focuses on 4 main goals:

 1. Introducing fresh ideas, new knowledge and skills as well as motivating teaching materials for teaching English to adults based on modern technology;
 2. Perfecting language skills of English teachers with many years of experience;
 3. Exchanging ideas and experiences and developing links with teachers from other European countries;
 4. Implementing newly acquired knowledge and skills and sharing good practice.

 

We have chosen 3 female teachers for the mobility project in Great Britain. They all have 20 or more years of experience in teaching English as a foreign language using traditional methods. All 3 are at the same time teachers of one more European language (French, German and Italian). They are ideal candidates for the mobility because not only do they require insight into the newest in foreign language education, examples they learn for teaching English will be easily adapted to programmes of other languages they teach.

After preparation in “Maksima” and participating in local educational events covering the use of technology in the teaching process, our teachers leave for a two week course in Southampton (UK) where they attend lectures and participate in workshops organised by International Study Programmes and conducted by top British experts with years of experience in the field of English language teacher training. The program consists of advanced language practice which is of great use for our teachers. Experiencing British society is made available through the course activities, educational visits and events, but most of all through staying with local host families where our teachers are immersed in life in England.

 

Our wish is to perfect and modernize the teaching process in “Maksima” for the benefit of our teachers and students. This would make learning English more interesting, enhance motivation as well as increase learning tempo. That way our students will be better prepared for student exchange and moreover for the competitive European employment market. The new ideas and experience our teachers acquire is adaptable not only to teaching other foreign languages but also to language education specific for young learners, from kindergarten children up, offered in schools specializing in foreign language teaching.

 

By spreading our experience and good practice we bring new ideas to all interested colleagues at home and abroad. They can learn from us how to participate in mobility programmes, they have access to all the information and ideas our teachers got and workshops to transfer the newly acquired skills.

We are in direct contact with ISP’s teacher trainers and participants from other European countries and hope to develop new international relations.

 

0608DSC_0006_2

KAKO JE TO IZGLEDALO U SOUTHAMPTONU U KOLOVOZU 2015.

 

Tema tečaja održanog u Southamptonu bila je korištenje novih tehnologija u nastavi stranih jezika. Budući da su nove tehnologije sastavni dio svih aspekata modernog života, a posebice obrazovnih procesa, nameće se potreba dodatnog obrazovanja nastavnog kadra.

 

Mobiteli, tableti i laptopi postali dio naše svakodnevice te ih je nužno uključiti u nastavni sadržaj.

 

Sudjelovanjem na tečaju profesorice naše ustanove usvojile su nova znanja i vještine vezane uz digitalizaciju nastave te se upoznale s najnovijim trendovima i alatima u podučavanju stranih jezika, kao što su:

 • alati za izradu prezentacija;
 • online aktivnosti temeljene na YouTube video materijalima;
 • mogućnost izvedbe online diktata pomoću programa Listen and Write;
 • online icebreaker igre;
 • alati za online evaluaciju i ocjenjivanje radova…

Tečaj su vodili neki od najiskusnijih predavača s renomiranih britanskih sveučilišta: Graham Workman, Lucy Norris i Mark Skipper, autori brojnih knjiga i publikacija na temu korištenja modernih tehnologija u nastavi.

Ovim programom profesorice su ostvarile uvid u praktičnu upotrebu ne samo računala i tableta, već i pametnih telefona u pripremi i izvedbi nastavnih materijala. Poticajni i korisni programi:

 

Prezi, Voicethread, Padlet, Tellagami, Wordle, Kahoot, Wikispaces…

 

Osvježit će i obogatiti nastavu jezika u našoj Ustanovi!

Slobodno vrijeme profesorice su iskoristile za upoznavanje kulture, povijesti i multikulturalnog načina života u Velikoj Britaniji u druženjima s članovima obitelji domaćina te njihovim susjedima i prijateljima. Kroz brojne poludnevne i cjelodnevne izlete posjetile su Winchester, Brighton, London, Salisbury i Stonehenge te uživali u prekrasnim krajolicima parka prirode New Forest.

Iznimno korisna je bila razmjena znanja i iskustava s kolegama profesorima stranih jezika iz zemalja Europske Unije. Kontakti s njima pružili su nam uvid u način rada, opremljenost škola i primjenu modernih tehnologija u njihovim zemljama. Ova druženja pomogla su našim djelatnicama da usavrše svoje jezične kompetencije te izađu iz okvira tradicionalnog podučavanja.

0709

 

ŽELITE ZNATI VIŠE?

 

Za više informacija, pogledajte Mobile pedagogy for English language teaching: a guide for teachers dostupan ako kliknete ovdje.

Ako Vas zanima više o tečajevima koje organizira International Study Programmes pogledajte njihovu web stranicu.

Budite slobodni obratiti nam se mailom na brakostovic@gmail.com ili na info@pappagallo.hr za dodatne informacije o projektu, a rado ćemo za Vas organizirati prezentaciju bilo kod nas u Maksimi bilo u Vašoj ustanovi!